Sammanslagning av bolage

6 juli 2022
Vi håller just nu på för fullt med att fusionera ihop våra dotterbolag i-Tech Lebeling och i-Tech Machining. Sedan en tid tillbaka har vi bedrivit all verksamhet i i-Tech Machining och detta kommer vi att fortsätta med. Förhoppningsvis kommer fusionen vara klar i mitten av aug. och då kommer i-Tech Labeling att fusioneras in i i-Tech Machining. Detta är inget som våra kunder att påverkas utav, samtliga givna garantier och andra ingångna avtal kommer att föras över till i-Tech Machining.