i-Tech Solutions

i-Tech Solutions (Industrial Technical Solutions) är en företagsgrupp som utvecklar och tillverkar teknisk utrustning för svensk och internationell industri. Vi står även för service på all utrustning. En del av vår verksamhet är riktad till ren legoproduktion så som svarvning och fräsning av detaljer till andra maskinbyggare, en annan del är inriktad på teknisk utrustning för etikettering.

Företaget startades 2010 och nuvarande inriktning har byggts upp under de senaste åren.

Företagsgruppen expanderar kontinuerligt, både genom organisk tillväxt och genom förvärv. Samtliga dotterbolag i gruppen ägs till 100% av moderbolaget vilket i sin tur ägs av Stefan Jönsson som har lång erfarenhet av industriell verksamhet.

Alla vi som jobbar inom gruppen har en gemensam egenskap - vi är tekniknördar som älskar att utveckla och prova nya idéer och lösningar. Detta säkerställer att vi hela tiden utvecklas och bygger på med nya kompetenser och erfarenheter.

Vår vision:

Att vara det självklara valet för kunder som har behov av våra tjänster eller produkter.

Hur ska vi nå dit:

Genom att leverera produkter och tjänster som uppfyller, eller överträffar, kundens förväntningar när det gäller bemötande, kvalitet, funktion, pris och leveranstid.

Hur ska vi lyckas med detta:

Genom att vara lyhörd vid våra diskussioner med kunderna och säkerställa att vi specificerar en utrustning som uppfyller kundens behov och önskemål, men samtidigt inte ”överspecificera” och därmed erbjuda en dyrare lösning än vad kunden behöver.

Täta och transparanta diskussioner med kunden under projektets gång och att även fortsätta med dessa diskussioner efter leverans för att säkerställa att kunden är nöjd och att vi kanske får förslag på framtida förbättringar från produkternas användare.